Mając nadmiar gotówki możemy pomyśleć o jakiś ciekawych inwestycjach. Mogą to być papiery wartościowe, złoto lub inne aktywa. Czasami jednak chcemy przeżyć coś wyjątkowego. Przykładem mogą być podróże.